Dyrekcja


Prezes Zarządu Lerg
MARIAN KWIECIEŃ
Prezes Zarządu


Agnieszka Kozubek-Bespalenko - V-ce Prezes Lerg SAAGNIESZKA KOZUBEK - BESPALENKO
V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny


Agnieszka Kozubek-Bespalenko - V-ce Prezes Lerg SA


ANDRZEJ KORONA
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Zakupów i Logistyki
Prezes Zarządu Lerg
ANDRZEJ SKOWRON
Prokurent
Dyrektor Produkcyjno –Techniczny


Agnieszka Kozubek-Bespalenko - V-ce Prezes Lerg SAADAM BEK
Prokurent
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy


Agnieszka Kozubek-Bespalenko - V-ce Prezes Lerg SA


MARIOLA SZCZĘCH
Prokurent
Dyrektor Handlowy 
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl