Impressum


Lerg Spółka Akcyjna
Pustków-Osiedle 59D
39-206 Pustków 3
tel: +48 14 680 62 11
fax: +48 14 670 24 69
e-mail: lerg@lerg.pl
www.lerg.pl


Pozostałe informacje

NIP 8720003568,
REGON 850022800,
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000033727
BDO 000041189

Bank Pekao S.A. Oddział w Dębicy 43 1240 4764 1111 0000 4863 8502 (PLN)
Kapitał zakładowy 3 813 981,60 zł
Prezes Zarządu: Marian Kwiecień


Strona ta zawiera informacje o firmie LERG S.A. oraz informacje prawne odnośnie prezentacji internetowej naszej firmy. W przypadku zapytań odnośnie LERG S.A. lub sugestii co do formy lub treści niniejszej strony internetowej prosimy o kontakt pod następującym adresem:


LERG S.A.
Pusków – Osiedle 59 D
39-206 Pusktów 3
Polska

Telefon:
+48 14 680 65 76
marketing@lerg.pl

Informacje prawne


Ochrona danych osobowych

LERG S.A. wyraża zadowolenie z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i jego produktami. W celu pełnego wykorzystania witryny internetowej w zakresie informacji, mogą być Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne a służą one wyłącznie do nawiązania kontaktu (np. do opracowania odpowiedzi na pytanie użytkownika) lub zapoznania się z materiałami, które nie są dostępne powszechnie. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym. Na życzenie użytkownika jego dane są bezzwłocznie usuwane z naszego systemu, w tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail. Adres e-mail jest chroniony zgodnie z możliwościami firmy przed spamerskimi działaniami.


Informacja o plikach cookies
 
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
  3. Pliki cookies mogą być przechowywane do momentu usunięcia ich przez użytkownika.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest LERG S.A. lub podmioty z nim współpracujące.
  5. Pliki cookies zapisywane na komputerach odwiedzających ją użytkowników pozwalają poprawić szybkość działania serwisu, umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności serwisu oraz pozwalają gromadzić dane statystyczne.
  6.  Każdy odwiedzający serwis może w dowolnej chwili wyłączyć działanie plików cookies na swoim komputerze. W tym celu prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale pomocy używanej przez Państwa przeglądarki lub na stronie www jej producenta.
  7.  
Prawa autorskie


Zawartość niniejszej strony internetowej (wszelkie teksty, obrazy i elementy graficzne) jest własnością firmy LERG S.A. i poza miejscami odpowiednio oznaczonymi podlega ochronie w oparciu o przepisy prawa autorskiego. Wykorzystanie bez upoważnienia fragmentów lub całości strony (kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie osobom trzecim ) jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.


Odpowiedzialność

Informacje, które firma LERG S.A. udostępnia Państwu na tych stronach internetowych, zostały zgromadzone z najwyższą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Mimo najstaranniejszej kontroli nie możemy zagwarantować, że informacje te nie zawierają błędów i są kompletne. Firma LERG S.A. wyklucza zatem wszelką odpowiedzialność lub gwarancję odnośnie dokładności, kompletności i aktualności informacji udostępnionych na niniejszych stronach. Odnosi się to w szczególności do obcych stron internetowych, do których odsyła się poprzez łącza hyperlink, a na które LERG S.A. nie ma wpływu. Dlatego też LERG S.A. wyklucza odpowiedzialność za treść takich stron. LERG S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień udostępnianych informacji lub danych w każdym czasie i bez uprzednich zapowiedzi. W przypadkach kiedy zawarte informacje odnoszą się do przyszłości, to wypowiedzi te oparte są o przekonania i oszacowania kierownictwa firmy LERG S.A. i obarczone są tym samym ryzykiem i niepewnością. Wyklucza się zdecydowanie wszelką odpowiedzialność za takie wypowiedzi.
Niniejsza strona internetowa zawiera wyłącznie informacje o treści ogólnej.


Znaki zastrzeżone

O ile nie zostało to w inny sposób podane, wszystkie znaki firmowe użyte na stronach internetowych firmy LERG S.A. są prawnie chronione. Dotyczy to przede wszystkim logo firmy oraz zastrzeżonych logotypów marek.


Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości elektronicznej i jakimkolwiek załączniku do niej są przeznaczone wyłącznie dla wymienionego adresata i mogą zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo adresatem tej Wiadomości należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą Wiadomość, usunąć Wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiekolwiek formie. Wiadomości elektroniczne nie są bezpieczne ani wolne od błędów i mogą zawierać wirusy, oraz mogą być opóźnione, za co nadawca nie odpowiada w jakikolwiek sposób.

LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl